Tag: cv

5 mẫu CV không đụng hàng, khiến bạn dễ dàng bước tới vòng phỏng...

Vừa ra trường bạn đi nộp CV khắp mọi nơi, hy vọng sẽ tìm được nơi trú ngụ cho mình. Nhưng bạn đã biết...

Thông tin nổi bật