Press ESC to close

Nguyen Van Anh

513 Articles

Vân Anh – Với kinh nghiệm 2 năm làm Content Writer của Ấn phẩm Mua&Bán. Mình thích tìm hiểu các thông tin thời sự, các khía cạnh xã hội cũng như những vấn đề kinh tế - sản phẩm mới trên thị trường. Những thông tin đó đều được đan xen và khai thác để đưa vào trong mỗi bài viết của mình với các chủ đề liên quan. Đồng thời, mình có kinh nghiệm 5 năm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng tại Mua&Bán. Bạn sẽ được tư vấn và chia sẻ những thông tin liên quan đến quá trình sử dụng Mua&Bán nếu kết nối cùng mình!