Press ESC to close

Vào dịp cuối năm, nhu cầu tìm việc của người lao động và nhu cầu tuyển dụng đều tăng cao. Tuy nhiên mặc cho những cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đến nay vẫn có không ít người bị mắc bẫy…